.: Jak podłączyć hotspota do HBLink Chojnice :. 

Aby podłaczyć się do serwera HBLink poprzez hotospot należy skonfigurować połączenie poprzez DMRgateway.

Zaloguj się do strony konfiguracyjnej Pi-Star.

  * Kliknąć "Configuration".
  * Kliknij "Expert".
  * Kliknij "SSH Access".
  * W dolnej części okna kliknij "Click here for fullscreen SSH client". 
  * Następnie zaloguj się za pomocą swoich danych uwierzytelniających.

Po zalogowaniu się wykonaj następujące komendy:

rpi-rw
sudo nano /root/DMR_Hosts.txt

Spowoduje to otwarcie edytora nano, przewiń do samego końca plik. Wprowadź następujące informacje używając tylko klawisza tabulatora (nie używaj spacji), aby przejść do następnej kolumny.

Dostęp od strony Internetu dla hotspotów:

HBLink_DMR 0000  185.78.150.30 passw0rd  62000
HBLink_DMR 0000  185.78.150.30 passw0rd  62003

Użyj klawiszy ctrl+o aby zapisać plik. Użyj klawiszy ctrl+x aby wyjść.

Dołożenie do reguł firewall Pi-Star otwarcie portów dla połączenia z HBLink serwerem. Uruchomienie tego polecenia spowoduje założenie pliku o nazwie ipv4.fw w katalogu /root

sudo nano /root/ipv4.fw

Wprowadź (lub wytnij i wklej) następujące dwie linie jeśli masz htospot:

iptables -A OUTPUT -p udp --dport 62000 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp --dport 62000 -j DSCP --set-dscp 46
iptables -A OUTPUT -p udp --dport 62003 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp --dport 62003 -j DSCP --set-dscp 46

Użyj klawiszy ctrl+o aby zapisać plik. Użyj klawiszy ctrl+x aby wyjść.

Następnie zaktualizuj reguły firewalla:

sudo pistar-firewall

Po zakończeniu procesu aktualizacji reguł firewall wybierz z menu administracyjnego dashboard w Pi-Star opcje "UPDATE".

Następnie przechodzimy w menu do "Configuration" i w części do konfiguracji DMR "DMR Configuration" w polu "DMR Master" należy wybrać z listy "DMRGateway". Nic w tych ustawieniach więcej nie zmieniaj, zapisz ustawienia używając "Apply changes".

Teraz w PI-Star, w menu administracyjnym wybieramy "Configuration" -> "Expert" i wierszu "Full Edit" wybieramy "DMR GW". Opcja "Full edit" pozwala nam edytować całą zawartość i wprowadzić zmiany jakie mamy podane niżej.

Pamiętaj żeby zawsze tylko korzystać do zmian w DMRGateway tylko poprzez "Full Edit" -> "DMR GW" bo tylko wtedy masz dostęp do całej konfiguracji DMRgateway.

W edytowanym pliku konfiguracyjnym wpisujemy podane poniżej konfiguracje dla DMR Network 1 i DMR Network 3.

"Podstawowa" sieć, tutaj w przykładzie to Brandmeister, ma przypisane wszystkie grupy rozmowne i połączenia prywatne do Brandmeister,
ponieważ pełne mapowanie wszystkich regionalnych i lokalnych TG byłoby ogromnym wysiłkiem podczas mapowania.

[DMR Network 1]
Enabled=1
Address=195.26.76.59
Port=62031
Password=passw0rd
PassAllPC=1
PassAllPC=2
PassAllTG=1
PassAllTG=2
Debug=0
Location=1
Name=BM_Poland_2602
Id=260xxx

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Sieć HBLink wpisujemy w "DMR Network 3".

Hotspot typu simplex / duplex :

[DMR Network 3]
Enabled=1
Address=185.78.150.30
Port=62000
Password=passw0rd
TGRewrite0=2,6,2,6,1
TGRewrite1=2,7,2,7,1
TGRewrite2=2,8,2,8,1
TGRewrite3=2,9999,2,9999,1
TGRewrite4=2,5,2,5,1
Debug=0
Location=1
Name=HBlink-DMR
Id=260xxxx

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Zapisujemy wprowadzone zmiany klikając na "Apply changes"

HOTSPOT-XLX:

Różnica między Master-H, a HOTSPOT-XLX jest taka, że reflektory XLX-260 i XLX-132 czyli TG5 i TG6 są grupami statycznymi.

[DMR Network 3]
Enabled=1
Address=185.78.150.30
Port=62003
Password=passw0rd
TGRewrite0=2,6,2,6,1
TGRewrite1=2,7,2,7,1
TGRewrite2=2,8,2,8,1
TGRewrite3=2,9999,2,9999,1
TGRewrite4=2,5,2,5,1
Debug=0
Location=1
Name=HBlink-DMR
Id=260xxxx

Jeśli wszystko poszło poprawnie zostaniemy połączeni z DMR BM Master oraz z lokalnym HBLink Master.

Musimy jeszcze pamiętać aby dodać w konfiguracji radia DMR grupy rozmowne na TS2:

  TG 5 - Grupa do rozmów na XLX132-D DMR-D-Star. Grupa dynamiczna 15 min, aktywacja PTT.
  TG 6 - Grupa do rozmów na XLX260-A / YSF HB reflektorze. Grupa dynamiczna 15 min, aktywacja PTT.
  TG 7 - Grupa do rozmów lokalnych na HBLink.
  TG 8 - Grupa do rozmów na połączonych lokalnych serwerach HBLink.
  TG 9999 - Echo test

Uwagi:

Jeśli chcesz mieć na swoim hotspocie duplex i radiu grupe TG 8 na szczelinie czasowej TS1 należy regułe TGrewrite2 napisać następująco:

 

TGRewrite2=1,8,2,8,1

Jeśli od strony radia chcesz mieć inne numery TG niż są na HBLink możesz np zrobić:

TGRewrite0=2,1006,2,6,1
TGRewrite1=2,1007,2,7,1
TGRewrite2=2,1008,2,8,1

Co oznacza że w radiu będziesz używał TG1006 aby nadawać na HB TG6, TG1007 aby nadawać na HB TG7, TG1008 nadawać na HB TG8.

Wprowadzenie numeracji w nazwie TGRewrite np TGRewrite0 pozwala nam na dostęp do reguł przepisywania w trybie 'Quck Edit' w dasboard Pi-Star. Jeśli nie będzie numerów w TGRewrite to trybie 'Quick Edit' będzie dostępna tylko pierwsza reguła wpisana.

Ważna rzecz:

Pamiętaj żeby zmiany w ustawieniach DMRGateway robić w trybie "Full edit -> DMR GW". Jeśli zrobisz jakieś zmiany w konfiguracji podstawowej Pi-Stra na stronie "Configuration" i tam zastosujesz zmiany po wykonaniu tego musisz wejść w ustawienia DMRGateway w trybie "Full edit -> DMR GW" i dla sieci HBLink [DMR Network 3] ustawić Enabled=1 gdyż aplikacja zmian w Configuration powoduje że dla sieci HBLink jest ustawiana Enable=0 co powoduje że sieć a jest wyłączona!. Niestety jest to błąd Pi-Star zgłaszany do autora ale brak reakcji.

Kolejna ważna rzecz:
 
     Jeżeli ktoś posiada router Orange LiveBox i ma zdefiniowaną zaporę użytkownika należy wpisać do wyjątków port UDP 62000 i port 62031